Kundalini

Kundalini

English | Svenska

Förutom chakror och kanaler finns det en kraft inom oss som kallas för Kundalini, se triangeln i bilden till vänster.


Det är en moderlig, helande energin som tar hand om oss.


Den kommer till oss redan i fosterstadiet, när fostret är tre månader gammalt.


Den kryper då in genom vårt högsta chakra, Sahasrara-chakrat, och fortsätter ner längs mittenkanalen till korsbenet (Sacrum), där den sedan har sin plats i var och en av oss i ett slumrande tillstånd i väntan på att få bli väckt.

Kundalini, Chaitanya

Kundalinikraften yttrar sig i form av s.k. vibrationer som är en ungefärlig översättning av termen Chaitanya (Sanskrit).

Korsben


Kundalinin ligger i ett sovande tillstånd i korsbenet tills man får sin självupplysning. Korsbenet är den sista kotan på ryggraden. På latin kallas det för" the Sacrum bone" som betyder det heliga benet. Det är ingen tillfällighet att det kallas heligt för man har känt till kundalinikraften sedan länge men troligtvis har den kunskapen varit få förunnad.

Nervsystem


Vårt nervsystem är uppbyggt av det vänstra sympatiska nervsystemet som är kopplat till bl.a. vår önskningar och våra känslor. Det högra sympatiska nervsystemet som kopplat till vår handlingskraft d.v.s. vårt planerande och våra mentala processer. För att en handling ska uppstå måste det först finnas en önskning. Denna önskning måste sedan följas av en handling för att något hända. Problem uppstår när det blir en obalans mellan en persons önskningar och handlande. Den ena eller den andra aspekten tar över för mycket. d.v.s. att man börjar önska sig saker utan att handla eller handla utan att verkliga önska sig saker. För att balanser en sådan diskrepans måste det parasympatiska nervsystemet aktiveras. Det är det system som tar hand om alla automatiska processer i vår kropp som t.ex. andningen och hjärtrytmen. När vi får vår självupplysning så stiger kundalinin upp i vår mittenkanal som är nuets kanal. Kundalinikraften vill att vi ska befinna oss i nuet inte i vänstra eller högra sympatiska nervsystemen som är relaterade till vårt förflutna och vår framtid. Ju mer det parasympatiska nervsystemet aktiveras desto mer börjar leva i nuet med alla de välgörande effekter som det medför.

Tre och en halv Kundalini-sträng


När kundalinikraften ligger i korsbenet och är spiralformad på tre och ett halvt varv. Vi kallar kundalinikraften för Moder Kundalini. Hon benämns Moder för att hon är som en kärleksfull Moder som tar hand om oss på alla plan, vet allt om oss och hur hon ska hjälpa oss att bli balanserade och hela människor.

Självupplysning


När vi först börjar med Sahaja Yoga-meditation vaknar Kundalini inom oss och stiger upp genom mittenkanalen. På sin väg upp genom det subtila systemet balanserar Kundalini vår högra och vänstra kanal samt de chakran som är i behov av det.


Vart och ett av de sju chakrorna har olika andliga kvalitéer. När Kundalini-energin vaknar börjar hon reparera och balansera våra chakror så att kvaliteérna som finns inneboende i dessa börjar manifisteras spontant i våra liv.


Regelbunden meditation


Genom regelbunden meditation blir vi automatiskt mer dynamiska, kreativa, trygga och samtidigt ödmjuka, kärleksfulla och medkännande. Det är en process som börjar utvecklas spontant när Kundalini stiger upp och ger näring till våra chakror.


Detta kan göras efter att man har fått sin Självupplysning och genom regelbunden meditation med Sahaja Yoga-metoden. Meditationen utövas i många länder världen över och är alltid gratis.

Det är nu lätt att få självupplysning


Självupplysning har alltid varit det slutliga målet för religiösa och andliga traditioner över hela världen men var ytterst svår att uppnå tidigare. Nu är den tillgänglig för alla och kan uppnås utan ansträngning tack vare Sahaja Yoga, Shri Matajis gåva till mänskligheten.


”Självupplysning är det första mötet med Verkligheten. Vi har Modern inom oss, i våra hjärtan, och om hon uppväcks kommer hon att ta hand om oss. Hon kommer att ge oss allt nödvändigt beskydd. Och det kommer inte längre att finnas någonting att vara rädd för. Kundalini helar dig, hon fullkomnar dig, hon skänker dig allt som är välsignat. Hon tar dig bort från världsliga bekymmer”. - Shri Mataji Nirmala Devi

Få din egen självförverkligande genom att följa stegen enligt Shri Mataji