Kanaler

Kanaler

English | Svenska


Energierna i vår subtila kropp kan flöda genom tre olika kanaler: vänsterkanalen, högerkanalen och mittenkanalen.


Vänstra och högra kanalen korsar varandra i mitten av huvudet.


Här kommer korta uppgifter om de tre kanalerna


För ytterligare information, bör du regelbundet komma till kurser

Vänsterkanalen (Ida Nadi)

Vänsterkanalen representerar vårt förflutna och vårt undermedvetna.


Den ger uttryck för vad vi vill, våra känslor och våra minnen. Obalanser på vänstra sidan leder till trötthet, passivitet och nedslagenhet.!

Högerkanalen (Pingala Nadi)

Högerkanalen representerar framtiden och förnuftet. Genom den tänker, handlar och planerar vi.


Obalanser på högra sidan orsakas av fysisk eller mental överaktivitet, t ex om man tänker och planerar överdrivet mycket.

Mittenkanal (Sushumna Nadi)

Mittenkanalen är den kanal som Kundalini stiger upp genom. När Kundalini väcks upp tar hon vår uppmärksamhet till mitten och ger oss därmed balans. Mittenkanalen är nuet och förutom balans står den för utveckling och "dharma" (etik). Det är genom mittenkanalen som vi genom evolutionen har utvecklats från amöba till människa, och det är genom den som vi nu med Kundalinins hjälp kan utveckla nya andliga dimensioner i oss själva. Extremer leder och har alltid lett till stagnation och undergång, medan balans leder till konstruktiv utveckling.