Chakra

Chakra

English | Svenska

Varje chakra har olika kvalitéer som genom meditationen förstärkar vi dessa kvalitéer inom oss.


Nedan ges en kort beskrivning av varje chakra.


För ytterligare information, bör du regelbundet komma till kurser

Mooladhara chakra

Mooladhara chakra finns i slutet av ryggraden, under Moder Kundalini. Översatt från sanskrit betyder Mooladhara ungefär "Kundalinis stöd".


Moola betyder rot (dvs Kundalini) och dhara betyder stöd. Detta chakra är grunden till det subtila systemet och fungerar som stöd åt alla de andra chakrorna.

Swadisthana chakra

Swadisthana chakra rör sig i cirkel runt Nabhi chakra och är centrum för kreativitet, estetik och ren kunskap.


Swadisthana ger oss kontakt med vår inre källa till inspiration och låter oss uppleva skönheten omkring oss. Den rena kunskapen i Swadisthana är inte mental, utan en direkt upplevelse av verkligheten.

Nabhi chakra och Void

Nabhi är centrum för vår välfärd och välmående, både fysiskt och ekonomiskt. Välstånd är ett nödvändigt steg i evolutionen, precis som pengar är ett praktiskt medel för människan att tillgodose sina grundläggande behov. Om vi inte har den nödvändiga tryggheten kommer vår uppmärksamhet gå till vår fysiska överlevnad. Men när dessa behov är tillfredsställda upptar det materiella inte längre vår uppmärksamhet utan vi kan ägna oss åt vår andliga utveckling. Girighet leder till att vår andliga utveckling stannar av och orsakar osäkerhet och på ett större plan bankkriser och miljöförstöring.

Anahata chakra

Anahata finns placerat mitt i bröstkorgen. Den viktigaste kvaliteten är kärlek. När vår Kundalini lyser upp vårt Anahat Chakra får vi mer självförtroende och blir mer balanserade. När chakrat är i balans kan vi uppleva den sanna glädjen i att finnas till.


Glädjen är ett tillstånd som skiljer sig från lycka med dess motpart, olycka. Glädjen är en absolut känsla av lugn, harmoni och balans.

Vishuddhi chakra

Vishuddhi chakra finns i halsen. Om vi har ett balanserat Vishuddhi så kommunicerar vi bra med våra medmänniskor. Vi kan känna oss som en del av mänskligheten, att vi egentligen hör ihop i en enhet.


Genom Vishuddhi har vi möjligheten att uttrycka oss diplomatiskt, artigt och vänligt. Vi kan också acceptera våra egna och andras tillkortakommanden utan att känna skuld.

Agnya chakra

Agnya Chakra är beläget mitt i pannan. Det är dörren till Sahasrara Chakra, som man bara får tillgång till om man förlåter.


När Kundalini passerar detta chakra slutar vi tänka och vi upplever bara en underbar tystnad och stillhet.

Sahasrara chakra

Sahasrara Chakra finns på toppen av huvudet, vid fontanellen.


Hela det subtila systemet integreras i Sahasrara Chakra eftersom alla de övriga chakrorna finns representerade här.