Om Sahaja Yoga

Om Sahaja Yoga

English | Svenska

Foto av Sahaja Yoga Ukrain

Meditationsformen Sahaja Yoga har bidragit till ett genombrott i det mänskliga medvetandets utveckling. Den startades av Shri Mataji Nirmala Devi 1970 och har sedan dess spridits världen över.


Ett inre uppvaknande

Kärnan i Sahaja Yoga-metoden är det inre andliga uppvaknandet som Shri Mataji kallar för självupplysning (Self Realization). Detta inre uppvaknande har dock många namn upplysning, pånyttfödelse, befrielse, satori, moksha, och det är precis det uppvaknande som är alla religioners och andliga traditioners ultimata mål. Kunskapen om Sahaja Yoga är gammal, men under lång tid var den förbehållen några enstaka få, den hölls hemlig och överfördes från guru till lärjunge, eftersom det då var extremt svårt att uppnå självupplysning. Genom Sahaja (”spontan”) Yoga (”förening med Självet”) har det nu för första gången i den mänskliga andlighetens historia – i våra moderna tider – blivit möjligt för vanliga människor att utan ansträngning få uppleva detta.


Med Shri Matajis egna ord: ”Genom detta uppvaknande som kan ske inom var och en och som förändrar oss inifrån kan mänskligheten nå global enighet och harmoni. Genom den här processen blir människan moralisk integrerad och balanserad. Faktum är att man kan uppleva känslan av den allomfattande gudomliga kraften i form av en sval bris. ’Känn dig själv’ är huvudtemat i alla skrifter – det blir uppenbart och man når en absolut förståelse av vad man är.”


Sahaja Yogas ankomst förutspåddes för länge sedan i många av världens andliga traditioner och religioner. Samtidigt har i dessa tider många sökare av sanningen blivit lurade in i att följa olika falska självutnämnda ”gurur” som är ute efter antingen makt eller pengar, istället för att ägna sig åt verklig andlig utveckling.


Ny dimension i medvetandet


Vi lever i en relativ värld, där vi har olika begrepp och idéer och där det enda tillgängliga instrumentet för kunskap är vårt intellekt. Genom Sahaja Yoga meditationen, uppnår vårt medvetande en ny dimension där vi på ett påtagligt sätt kan känna den absoluta sanningen – genom vårt eget centrala nervsystem. Som ett resultat av detta sker vår andliga utveckling spontant, utan att vi egentligen behöver göra något. Hela denna process är inbyggd i oss, som ett frö som gror och växer upp till ett stort träd. Detta högre medvetande för också med sig kroppslig, mental och känslomässig balans.


Alltid gratis


Shri Mataji tar aldrig betalt när hon håller föreläsningar och ger människor sin självupplysning. Sahaja Yoga är inte heller en förening som man kan bli medlem av. Shri Mataji insiterar på att man inte kan ta betalt för självupplysningen och hon kritiserar starkt s.k. andliga ledare som är mer intresserade av sina efterföljares pengar än deras andliga utveckling.


”Det är viktigt för alla att ha den här kunskapen om rötterna som finns inom oss. Sahaja Yoga gör så att var och en kan bli sin egen Andliga Guide”

Shri Mataji Nirmala Devi

Vad ger Sahaja Yoga?


Vi kommer då till insikt om att vi varken är den här kroppen, tankarna, egot, de invanda föreställningarna, känslorna eller intellektet, utan något som är evigt och som finns i våra hjärtan i ett obesudlat, ostört tillstånd – Självet eller Anden. Anden är källan till sann kunskap, frid och glädje. Självupplysningen är just erfarenheten av denna förening med Anden, vår sanna natur, vilket enligt Shri Mataji är varje människas medfödda rättighet.

Förbättrad sömn


En annan uppenbar förändring som Sahaja Yoga för med sig är att man börjar sova bättre och djupare, och vaknar mer utsövd på morgonen.


Många människor lider av sömnlöshet eller otillräcklig sömn, vilket man skyller på allt från vädret till dålig sängfjädring.


Faktum är att det ofta helt enkelt beror på att vi är så upptagna i tankarna; antingen så kan vi inte släppa det som hänt under dagen eller så är vi fullt upptagna av att planera för morgondagen.


Genom Sahaja Yoga kan man börja leva och sova i nuet.

Hälsa


Sjukdomar och krämpor uppkommer på grund av obalanser i det subtila energisystemet. Detta system blir upplyst genom att man i Sahaja Yoga väcker den slumrande ursprungliga energin Kundalini. Den börjar då stiga upp i energisystemet och balansera och nära våra chakran. Allteftersom man blir mer centrerad och balanserad förbättras också hälsan och man blir mer immun mot sjukdomar. Som Shri Mataji själv säger: "När du väl är ordentligt etablerad [i det inre tillståndet] behöver du inte bry dig alls om din hälsa." Sahaja Yogas effekter på hälsan har dokumenterats av läkare och psykologer, och bekräftats i kliniska studier och forskning. Många har också botat sig själva från exempelvis högt blodtryck, astma, epilepsi, diabetes och t o m cancer

Minskad stress


I boken "Stresshantering med hjälp av Sahaja Yoga" förklarar Shri Mataji hur nervsystemet är kopplat till vår emotionella, fysiska och mentala hälsa.

Enligt henne motsvarar vänstra och högra sympatiska nervsystemet energierna Yin (känslor, önskningar och det förflutna) respektive Yang (tanke, handling och framtid).


Stress är ett resultat dels av att dessa två energier inte är i balans med varandra, dels av att det sympatiska nervsystemet är utarbetat och "slutkört". Med Sahaja Yogas hjälp kan man lära sig att balansera dessa två energier och på så sätt njuta av ett mer balanserat livstillstånd - att vara vaken och uppmärksam och samtidigt lugn och fridfull

Vad gör Sahaja Yoga till en unik metod?


Sahaja Yoga skiljer sig från andra former av Yoga genom att den börjar med självupplysningen istället för att detta är ett avlägset mål, en ouppnåelig dröm.


Nu är det lättare att få självupplyssning


Förr i tiden hade en Guru bara en handfull lärljungar som han ledde på vägen till andlig utveckling och inre rening under hela deras liv. Lärljungarna gick igenom olika stadier (yama, niyama, andningstekniker, ställningar etc) och få var de själar som efter många år av möda slutligen uppnådde Självupplysning. För de få själarna var det som att försöka städa i ett mörkt rum.


Unik metod


I vår moderna tid har Shri Mataji, som kallar denna tid för Blomstringstiden, utvecklat en metod att uppnå självupplysning spontant (Sahaja), utan ansträngning. Detta kan ske nu därför att mänsklighetens kollektiva medvetande har uppnått en tillräckligt hög nivå. Ett litet ljus tänds då inom oss (vårt medvetande träder in i en ny dimension) och på så sätt kan vi genom Sahaja Yoga-meditationen växa mycket fortare - utan att behöva gå igenom olika former av självtukt och botgöring utan istället sker det samtidigt som vi lever våra normala liv.


Vi blir våra egna gurur


Vi blir våra egna gurur genom att vårt medvetande lyses upp. Efter självupplysningen kan vi känna en sval bris ovanför våra huvuden och i våra händer. Vi kan känna om vi har några blockeringar i vårt subtil system på fingertopparna. Och vi vet hur vi ska ta bort dem genom att använda vår nyuppväckta Modersenergi (Kundalini) inom oss. Dessutom uppnår vi ett kollektivt medvetande som gör att vi kan känna andras blockeringar och ta bort dem också.


Att vara den rena Anden


Det faktum att vi är en del av helheten blir en påtaglig verklighet i vår vardag. Att bli ett med den rena Anden är mänsklighetens slutgiltiga mål som beskrivs i alla religioner och andliga traditioner runt om i världen. Självupplysningen är det första steget. När denna kontakt är etablerad måste den utvecklas med vår uppmärksamhet och genom regelbunden meditation. Först då kan vi hitta den verkliga meningen med våra liv.