Video

Sahaja Yoga

Meditation

Kom och lär er att meditera så att ni kan uppleva ett liv utan stress.

Alltid gratis!

Video

English | Svenska

Självupplysning

Med svenska undertext


Shri Mataji beskriver '' söker sanningen".

Subtila element

Med engelska, tyska och italienska undertext


Shri Mataji beskriver ''Subtila element" den 1998-12-16


Vishuddhi Chakras aspekter

Med engelska, tyska, polska och italienska undertexter


Shri Mataji beskriver "Vishuddhi Chakra"


© Copyright Sahaja Yoga Stockholm