Grundaren av Sahaja Yoga

Grundaren av Sahaja Yoga

English | Svenska

Dr Shree Nirmala Sivastava

Grundare av Sahaja Yoga


Också känd som Shri Mataji Nirmala Devi,

Om Shri Mataj


Shri Mataji Nirmala Devi föddes i en kristen familj i Indien den 21:a mars 1923. Hennes föräldrar Prasad och Cornelia Salve var ättlingar till den kungliga Shalivana-dynastin. När Shri Mataji föddes hade hon en skinande och obefläckad hy, därför fick hon namnet Nirmala, som betyder ren.


Senare blev hon allmänt känd som Shri Mataji Nirmala Devi - den medkännande modern som fötts i ett fullständigt upplyst tillstånd och som redan som barn visste att hon hade en unik gåva att ge mänskligheten.

Shri Matajis föräldrar

Shri Matajis föräldrar var aktiva i Indiens kamp för självständighet från britterna. Hennes far, som var en av Mahatma Gandhis nära bundsförvanter, var medlem av grundlagskomissionen och deltog aktivt i att skriva det självständiga Indiens första grundlag. Han var känd för sin goda bildning; han talade fjorton språk och översatte Koranen till Marathi. Shri Matajis mor var den första kvinnan i Indien som avlagt sin matematikexamen med högsta möjliga vitsord

Prestationer och erkännanden

När Shri Mataji var på besök i Ryssland fick över 100.000 människor sin självupplysning. Hennes föreläsningar besöks i östra Europa av ca. 10.000-20,000 människor och hennes årliga Sahaja Yoga-konferenser på Albert Hall är alltid fullsatta.


Shri Mataji har hållit tusentals föreläsningar och medverkat i flera radio- och TV-intervjuer, dessutom har hundratals artiklar skrivits om henne. Hon har grundat ”Vishwa Nirmala Dharma”: en ideell organisation som nu finns i nästan hela världen.


Hon har fått flera pris från olika instanser för sina osjälviska insatser och för de goda resultat hennes andliga arbete har haft. 1993 blev hon hedersmedlem av Petrovskaja akademin för konst och vetenskap. I Akademins historia har endast tolv personer fått denna titel och Einstein är en av dem. Samma år inledde hon en konferens om ”Läkekonst och självkunskap” i St Petersburg.

Sahaja Yoga uppkommer

Strax efter Indiens självständighet gifte sig Shri Mataji med Sir C.P. Srivatava, en mycket hängiven Indisk statstjänteman, som senare blev adlad av Englands drottning. I Indien sägs det att det är frun som ger mannen framgång - detta stämmer i högsta grad för Sir C.P. Srivastava.


Han steg i rang väldigt snabbt trots att han alltid var fullständigt ärlig. Han var anställd i premiärminister Shri Lal Badhur Shastris sekretariat under åren 1964-66. Shastri var kanske den mest rakryggade premiärministern i Indiens politiska historia. Sir C.P. blev därefter vald 16 år i rad till generalsekreterare vid FN:s internationella sjöfartsorganisation. Medan Sir C.P. gjorde internationell karriär, började Shri Mataji - efter att hon gjort sin plikt som moder och uppfostrat sina två döttrar - hänge sig åt sitt andliga arbete.


Även om hon var medveten om sitt eget andliga tillstånd så visste hon inte hur hon skulle kunna dela med sig av sin kunskap till den moderna människan. Hon var också medveten om de motgångar andra andliga personer som Jesus, Muhammed och Buddha hade haft när de talade om sanningen för människorna. När hon den 5:e Maj 1970 satt på en öde strand i Nargol (15 mil från Bombay) och sökte svar på hur hon skulle kunna närma sig människorna med sin hemlighet, fylldes hon av en gudomlig upplevelse och därmed fick hon svaret på sin fråga. Hon fann en metod med vilken hon kunde ge självupplysning åt tusentals människor på samma gång och därmed få dem att komma i kontakt med sin egen ande, som i sin tur resulterar i en inre transformation.


Sahaja (=Spontan) Yoga (=kontakt med det inre självet) hade fötts

Prestationer och erkännanden

När Shri Mataji var på besök i RysslanSom barn bodde Shri Mataji med sina föräldrar i Mahatma Gandhis ashram. Gandhi såg hennes vishet och uppskattade henne mycket. Han gav henne smeknamnet Nepali eftersom hennes ansikte såg Nepalesiskt ut.

Trots hennes unga ålder litade Gandhi på hennes omdömme och han frågade henne ofta om råd i andliga frågor.


Shri Matajis egen insats Indiens självständighetskamp var enastående. Hon var modig nog att vara en av ungdomsledarna och hon sattes även i fängelse tillsammans med andra demonstranter under Gandhis ”Quit India” kampanj.

Shri Mataji föddes med fullständig kunskap om människans nervsytem och dess energier. Hon studerade medicin och psykologi vid ”The Christian Medical College” i Lahore, för att lära sig de vetenskapliga termer som var anknutna till denna kunskap.

1994 på sin Brasilienresa möttes Shri Mataji vid flygfältet av huvudstaden Brazils statsdirektör, han gav henne nyckeln till Brasilien och sponsrade alla hennes föreläsningar. 1995 gav den Indiska regeringen Shri Mataji en egen TV-serie som sändes i hela landet.


Samma år blev hon inbjuden till Kina, där hon talade på den internationella kvinnokonferensen i Peking. Hon blev också hedersdoktor i kognitiv och parapsykologisk vetenskap vid Rumäniens ekologiska universiet. Hon har blivit officiellt hedrad av följande städers bormästare i Nordamerika: Yonkers 1994 & 96, Los Angeles 1993 & 94, British Columbia 1994, Cincinnati 1992, Philadelphia 1993, och Berkeley 1997). Hon har fått en proklamation av USA:s kongress och hon fick titeln årets personlighet av Italiens regering 1986.

Sahaja Yoga sprider sig i världen


Shri Mataji började experimentera med att uppväcka människors andliga kraft (som av hinduer kallas för ”Kundalini”, av muslimer ”Ruh”och av kristna för ”Den helige anden”) och hon förbluffades över resultaten.


Hon började med människor i sin närhet och upptäckte att de transformerades fysiskt, psykiskt och andligt. Hon upptäckte att denna process var en möjlig lösning på alla mänsklighetens problem och därför bestämde hon sig för att lära ut den åt allmänheten.


Hon uppoffrade sin tid och investerade sina egna pengar för att kunna ge människorna nyckeln till sitt inre jag. De människor som fick denna fina upplevelse var fullständigt överväldigade när de kunde känna en sval bris i hela kroppen, speciellt i händerna och ovanför huvudet.


Trots att de kunde ha svårt att tro på vad de kände kunde de inte förneka sin egen upplevelse. Under Shri Matajis vägledning lärde de sig även att ge denna gåva vidare på egen hand. Detta övertygade dem att de hade fått den genuina andliga erfarenhet som förutspåtts av alla religioner.


Shri Mataji tar aldrig betalt när hon håller föreläsningar och ger människor sin självupplysning.


Sahaja Yoga är inte heller en förening som man kan bli medlem av. Shri Mataji insisterar på att man inte kan ta betalt för självupplysningen och hon kritiserar starkt s.k. andliga ledare som är mer intresserade av sina efterföljares pengar än deras andliga utveckling.


Fr.o.m. 1970 har Shri Mataji rest runt omkring i världen och lärt ut Sahaja Yoga. Hon har konkret visat sin förmåga att uppväcka människors andliga energi (Kundalini) på en-masse nivå. En stor mängd människor i 85 länder världen över har visat sin tillit och respekt för Shri Matajis läror, genom att grunda Sahaja Yoga center. Där lärs Sahaja Yoga ut till alla som är intresserade, oavsett ras, religion, ålder eller social status. De människor som utövar Sahaja Yoga lever normala liv men de använder denna teknik för att uppnå fysisk, emotionell, mental och andlig balans i livet.


De förstår sambandet mellan olika religioner och andliga rikningar,  inte på mental nivå, utan genom konkret erfarenhet i det centrala nervsytemet. Det har sagts av profeterna i tusentals år att blomstringstiden börjar i den kritiska tid vi nu lever i och att sanningsökarna kommer att kunna förenas med sin ande.