Böcker

Rumi-Mulana


Jalal al-din Rumi även känd i den persisktalande som Jalal al-din Balkhi född 1207 död 1273 var en persisk poet och sufisk mystiker.

Läs mer

Tao te ching


Tao Te Ching även Daodejing är taoismens äldsta och mest kända urkund. Den består av en samling korta aforismer uppdelade på 81 kapitel eller verser, ursprungligen skriven på kinesiska.

Läs mer

The Bhagavad Gita


Bhagavad-Gītā är ett mytologiskt diktverk på sanskrit, utgörande en självständig berättelse i det stora eposet Mahabharatas sjätte bok. För hinduismen utgör Bhagavad-Gita ett särskilt viktigt verk.

Läs mer

Sahaja Yoga Meditation


This book describes the basic features of the yoga, how it works, and why the practice can be so beneficial in our day to day lives.


Läs mer